Pazartesi , 29 Mayıs 2023 , 14:52
Rüya Tabirleri!

D

Mart, 2019

 • 7 Mart

  Rüyada Düğüm Görmek

  Rüyada Düğüm Görmek

  Rüyada Düğüm Görmek Rüyada Düğüm Görmek, rüyada düğüm attığını, düğüm çözdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada gömleğinin eteğinde veya yeninden bir düğüm düğümlediğini görmek, ticaret akdetmeye alâmettir. Bir ip üzerine düğüm vurmak, dinin sağlamlığına; mendil üzerine düğüm vurmak hizmetkâr sahibi olmaya, donuna düğüm vurmak da izdivaca delâlet eder. Rüyada düşmesinden …

 • 6 Mart

  Rüyada Düzgün Yer Görmek

  Rüyada Düzgün Yer Görmek

  Rüyada Düzgün Yer Görmek Rüyada Düzgün Yer Görmek, rüyada dağı tepeyi düzgün halde görmek ne anlama gelir? Bir kimsenin rüyada bir dağı ve bir tepeyi herhangi bir düzeltici olmaksızın, kendi kendine düzlenmiş olarak görmesi, isim veya eserin yok olmasına, bazı kere de verdiği sözü yerine getirmeye delâlet eder. Şunu hemen …

 • 6 Mart

  Rüyada Düşmek Görmek

  Rüyada Düşmek Görmek

  Rüyada Düşmek Görmek Rüyada Düşmek Görmek, rüyada yüksekten aşağıya düşmek, rüyada birinin üstüne düştüğünü görmek ne anlama gelir? Bir kimsenin rüyada yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görmesi, iyilik ve hayırdan şerre düşmeye işarettir. Denilmiştir ki: “Rüyada üstüne birinin düştüğünü görmek, düşmanın ona zaferine; dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden …

 • 6 Mart

  Rüyada Dünya Görmek

  Rüyada Dünya Görmek

  Rüyada Dünya Görmek Rüyada Dünya Görmek, rüyada dünyayı terk ettiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada dünyayı görmek, kadına işarettir. Nitekim kadını görmek de dünyaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada dünyayı terkettiğini görmesi, zevcesini boşamak ile tâbir olunur. Çünkü dünyadan ayrılan kimse zevcesinden de ayrı düşmüş olur. Rüyada bütün dünyanın helak …

 • 6 Mart

  Rüyada Dükkan Görmek

  Rüyada Dükkan Görmek

  Rüyada Dükkan Görmek Rüyada Dükkan Görmek, rüyada bakkal dükkanı görmek, hoş bir dükkan görmek ne anlama gelir? Bir kimsenin rüyada dükkan görmesi: Hanımı, çocuğu, malı, hayatı, makamı ve bineği ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada dükkanının yıkıldığını görmek, boşanmaya delâlet eder. Veya çocuğu ondan ayrılır. Hasta ise ölüm vaki olur. …

 • 6 Mart

  Rüyada Düğün Görmek

  Rüyada Düğün Görmek

  Rüyada Düğün Görmek Rüyada Düğün Görmek, rüyada düğün yapıldığını görmek ne anlama gelir? Kişinin rüyada düğün görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine ve yüksek bir rütbeye delâlet eder. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada düğün görmek, düğün sahibi için musibete işarettir. Düğüne davetli olan için, yemek olmadığı halde sürür ve ferahtır. Ibn-i …

 • 6 Mart

  Rüyada Düğme Görmek

  Rüyada Düğme Görmek

  Rüyada Düğme Görmek Rüyada Düğme Görmek, rüyada elbise düğmesi görmek, düğme iliklediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada düğme görmek, iffet ve sağlam pazarlığa delâlet eder. Bazı kere de düğme görmek, rızık ve mal ile tâbir olunur, Bekâr bir adamın rüyada düğme iliklediğini görmesi, yakında evleneceğine işarettir. Rüyada düğme, düğme ipliği, …

 • 6 Mart

  Rüyada Düşman Görmek

  Rüyada Düşman Görmek

  Rüyada Düşman Görmek Rüyada Düşman Görmek, rüyada düşmana galip geldiğini görmek, rüyada düşmanlık görmek ne anlama gelir? Rüyada düşman görülmesi, Kişinin rüyada düşman tarafından bir şey ile korkutulması, hayra ve iyiliğe delâlet eder. Rüyada düşmanına öğüt verdiğini görmek, düşmanın hainliğine ve hilekârlığına delâlet eder. Nablusî demiştir ki: Rüyada düşman görmek, …

 • 6 Mart

  Rüyada Düdük Görmek

  Rüyada Düdük Görmek

  Rüyada Düdük Görmek Rüyada Düdük Görmek, rüyada düdük çaldığını görmek, düdük sesi duymak ne anlama gelir? Bir kimsenin rüyada düdük çaldığını görmesi, hayırlı ve sevinçli bir habere delâlet eder. Düdük sesini işitmek ise ölüm haberidir. Denilmiştir ki: Bir kişi rüyada elinde ney, kaval ve zurna gibi oyun aletlerinden bir şey …

 • 6 Mart

  Rüyada Duvar Görmek

  Rüyada Duvar Görmek

  Rüyada Duvar Görmek Rüyada Duvar Görmek, rüyada duvarın yıkıldığını görmek, rüyada kerpiç duvar ne anlama gelir? Rüyada duvar görülmesi, Kişinin rüyada duvar görmesi, kendisini ayakta tutan haline işarettir. Rüyada duvara bakıp onda kendi suretini görmek, ölümün yakın olduğuna işarettir. Çünkü insan öldüğünde kabri üzerine duvar çekilir ve ismi yazılır. Rüyada şehir ve …